Гаранции

Гаранции за свършената работа

Когато изпълним 100% от ангажиментите си към Вас, свързани с изграждането на Вашия дом, ние ще ви предоставим гаранционна карта на изграденото от нас, съдържаща подробно описание на гаранционните срокове на съставните елементи на къщата, но не по – ниска от минималните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражения и строителни обекти, посочени в глава четвърта на Наредба №2 от 31.07.2003г. издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

През зимния сезон можем да извършваме пълен набор от строителни дейности с изключение на полагането на топлоизолацията от експандиран полистирол, лепило и мазилка, тъй като забавените химични процеси, свързани със съхненето на лепило и мазилка, под определена температура, посочена от производителя, биха възпрепятствали качественото полагане. С други думи – при подходящи метеорологични условия през зимния сезон, може да бъде построена почти цялата сграда 

garancia
Бързо строителство

Бързина на строителството-може да се нанесете в напълно готова къща само за 3-4 месеца

Ниски разходи

Ниски разходи за експлоатация и поддръжка и изграждане

Устойчиви

Устойчиви са на влага, мухъл, корозия, земетресения, пожари и силни ураганни ветрове

Топлоизолирани

Имат добра топлоизолация, която намалява разходите за отопление и охлаждане и енергийните загуби

Екологични

Значително по-ниско е замърсяването със строителни отпадъци,а сградата може да се рециклира на 95%;

Лекота

Лекотата на използваните материали позволява бързото изпълнение на всякакви архитектурни и дизайнерски решения